• به یک برنامه دقیق تحصیلی نیاز دارید؟
  آزمون های واله
  به شما ارائه خواهد داد.
  منظم
  دقیق
  برنامه ریزی کنید.
 • مؤسسه
  آموزشی فرهنگی
  واله
  ارائه دهنده خدمات آموزشی

آزمون‌های آزمایشی واله آزمون‌های آزمایشی برنامه‌ریزی شده

آزمون‌های آزمایشی واله دقیق منظم هدفمند برای یادگیری بهتر

اطلاعیه‌ها

تاریخ برگزاری مسابقات تحصیلی 96-95

تاریخ برگزاری مسابقات آدم برفی ، دلفین ، دبیرستان و پیش دانشگاهی سال تحصیلی 96-95

اخبار